Hem » ARBETSLAMPOR » ATEX klassade lampor

ATEX klassade lampor

ATEX klassade lampor. ATEX-direktivet är EU-direktiv som behandlar utrustningar och arbetsmiljö i områden där det finns risk för explosionsfarliga blandningar. Detta påverkar kraven på elektrisk utrustning, t.ex. pannlampor och ficklampor för användning i potentiellt explosiva områden.

ATEX gäller inte bara brandfarlig vara utan även hantering av brännbart damm. Områden ATEX som kan omfattas kan vara energibolag med fastbränsle, oljebränsle och/eller naturgas, snickerier, jordbruk, lackeringsföretag, pulver- och kemihantering i olika former, bensinstationer, kvarnar, skolor (kemisalar), restauranger som hanterar gasol eller annan brandfarlig gas/vätska, petrokemisk industri och andra känsliga miljöer.
Jobbar du inom ett sånt område måste din pannlampa eller ficklampa vara EX-klassad.
För utförlig information läs SRFVFS 2004:7 och AFS 2003:03 - Arbete i explosionsfarlig miljö på Arbetsmiljöverkets hemsida.
Det är varje användares ansvar att själv känna till områdenas klassning och vilken utrustning som måste användas.